Dla poprawy bezpieczeństwa

Zakres potrzebnych prac zależy od stanu istniejącej instalacji. W niektórych budynkach spotyka się jeszcze rozwiązania z okresu międzywojennego, a więc ponad siedemdziesięcioletnie. Zdarzają się ciągle instalacje wyposażone przed wielu laty w bezpieczniki topikowe umieszczone zarówno w przewodzie fazowym, jak i w neutralnym (zerowym) i takie, w których styki ochronne gniazd oraz obudowy urządzeń są połączone z uziomem, na przykład z metalowymi rurami wodociągowymi. Dotyczy to zarówno budynków gospodarczych, jak i mieszkalnych. Taki stan wymaga niezwłocznej zmiany i przynajmniej częściowego poprawienia bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy pełną modernizację odkładamy na później. W pierwszej kolejności należy usunąć zabezpieczenia z przewodów ochronno-neutralnych PEN (dawniej zerowych), a następnie zlikwidować indywidualne uziemienia. Ponadto trzeba wymienić zabezpieczenia topikowe na wkręcane wyłączniki nadmiarowe oraz zrobić połączenia wyrównawcze. Wskazana jest także wymiana osprzętu łączników i gniazd wtykowych.
Decydując się na wymianę gniazd w starej instalacji ze wspólnym przewodem PEN, należy przestrzegać dwóch zasad:
– wszystkie gniazda muszą mieć styk ochronny;
– przewód PEN musi być przyłączony najpierw do zacisku ochronnego „bolca”, a następnie połączony „mostkiem” ze stykiem roboczym, a nie odwrotnie. Jest to konieczne, ponieważ przy nieprawidłowym połączeniu w przypadku przerwania „mostka” gniazdo będzie dalej działało, ale bez ochrony. W wersji poprawnej przerwanie mostka powoduje, że gniazdo przestaje działać i zagrażać porażeniem.

Comments are closed